Duurzaam verwarmen

Het financiële luik

Er zijn tal van opties om je woning te verwarmen. Veel mensen hebben bepaalde ideeën over de aankoop en het verbruik van bepaalde systemen en oplossingen die gedateerd zijn - zo denken veel mensen dat verwarmen met 'een airco' heel veel elektriciteit verbruikt en dus duur is. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Verderop kan je zien dat dit momenteel in vele gevallen zelfs de meest economische manier van verwarmen is. Om duidelijkheid te scheppen werkten we een business case uit die verschillende soorten verwarmingstypes en bronnen naast elkaar legt. We werken hier met gemiddeldes en waarden die zo dicht mogelijk het reële kostenplaatje benaderen.

 

Uit deze oefening blijkt duidelijk dat verwarmen met een warmtepomp momenteel het meest financieel voordelige is. Of dat nu een lucht-water warmtepomp of een lucht-lucht warmtepomp is, gaat niet veel verschil maken in gemiddelde jaarlijkse kostprijs.

Let wel, bij een lucht-water warmtepomp, ga je het meest efficiënte verwarmen als je aanvoertemperatuur maar 35° moet zijn, wat niet efficiënt is in combinatie met klassieke radiatoren. Je stapt dan best over op ventiloconvectoren of convectoren die op lage temperatuur efficiënt zijn. Deze overstap vergt logischerwijze ook een investering, dus kan finaal lucht-lucht als systeem weer financieel voordeliger uitkomen.

 

Wat het meest frappant is, is de positie van aardgas - waar die enkele jaren geleden nog stevig koploper was in dit peloton, is gas nu de op één na duurste manier om je woonst te verwarmen. Het allerduurste is klassiek verwarmen op elektriciteit - echter in deze gevallen zal er veelal een combinatie van zonnepanelen, nachttarief of thuisopslag van energie voorzien worden, waardoor de gemiddelde kostprijs voor verwarming toch nog lager kan uitvallen dan hier uitgewerkt.

Voor de eenheidsprijzen werd gewerkt met openbare data en waarden van november 2022. Voor gas werd gewerkt met 21,5 eurocent per kW en voor elektriciteit met 53 eurocent.

Score Warmtevraag 20.000 kWh Aankoop en installatie ketel Jaarlijkse onderhoudskost Kosten op 15 jaar Gemiddelde kost per jaar
Brandhout 4  €                   2.886  €                   3.200  €                       350  €                 51.384 €  3.426
Pellets 5  €                   3.368  €                   4.200  €                       200  €                 57.526 €   3.835
Aardgas 6  €                   4.297  €                   2.800  €                       110  €                 68.791 €  4.586
Warmtepomp Lucht/Water 1  €                   1.272  €                   9.500  €                       120  €                 30.260 €  2.017
Warmtepomp Lucht/Lucht 2  €                   1.696  €                   6.200  €                       200  €                 34.440 €  2.296
Stookolie 3  €                   2.237  €                   8.000  €                       240  €                 44.909 €  2.994
Elektriciteit 7  €                 10.335  €                   5.800  €                         75  €               161.875  € 10.792

De inspiratie voor deze vergelijking vonden we op een webpagina die dateert van 2016 en die fel het gebruik van gas promoot. De situatie is op 6 jaar tijd heel fel veranderd.
De gemiddelde kostprijs per jaar is voor bijna alle energiebronnen en verwarmingssystemen minstens maal 2 gegaan over deze periode. terwijl voor de warmtepompsystemen we 'maar' een 20% stijging zien in de kostprijs. Het feit dat je op deze manier investeert in een verwarmingssysteem dat een stabiele kostprijsevolutie kent, zorgt ervoor dat een warmtepomp als een relatief 'veilige' investering kan beschouwd worden. Natuurlijk dient er bekeken te worden of dit systeem ook voor jouw persoonlijke situatie het meest relevant en efficiënt is.

Er bestaat ook een trend om meer naar modulaire systemen te gaan voor verwarming en sanitair warm water - een basisverwarming bijvoorbeeld op basis van een warmtepomp, aangevuld met een pelletkachel als bijverwarming. Of een water/water warmtepompsysteem dat recuperatie kan doen van de warmte van je vloerverwarming, om zo efficiënter je sanitair warm water te verwarmen... Er zijn tal van opties en combinatiemogelijkheden die interessant kunnen zijn om naast elkaar te leggen.

Het duurzaamheidsluik

Daarnaast is ook de bijdrage van het systeem aan de duurzaamheid van je woning en manier van leven een belangrijke factor.
We helpen je alvast op weg om na te denken over de voor- en nadelen op vlak van duurzaamheid van elk van de systemen:

Verwarmingssysteem Voordelen Nadelen
Brandhout Natuurlijk en intuitief systeem, romantische beleving van het vlammenspel Groot volume nodig aan stockage, Minder efficiënte verbranding, Relatief hoge uitstoot aan fijnstof, Veel manueel werk (aanmaken, opkuis), Warmte vooral in de ruimte waar gestookt wordt
Pellets Bij een moderne kachel, goed geïsoleerd rookkanaal en goede pellets kunnen erg hoge rendementen behaald worden, Pellets zijn een bijproduct van de houtnijverheid en zijn meestal recylcagemateriaal (ecologisch verantwoord), Kachel en vlammenspel zijn mooi om naar te kijken en geven een aangename warmte af (mogelijk in meerdere kamers) Relatief groot volume nodig aan stockage, Zekere mate van manueel werk (vullen, periodiek reiningen), Meeste warmte-afgifte in de ruimte waar gestookt wordt (eventueel combineeraar met systemen die meerder ruimtes actief of passief kunnen verwarmen),
Aardgas Hoge rendementen en snelle verspreiding van warmte, Ecologische keuze met goede warmte-spreiding, Geen frequent manueel werk, Altijd beschikbaar, betrouwbare technologie, Geen nood aan stockage ruimte, Makkelijk combineerbaar met hernieuwbare energiebronnen Onvoorspelbare marktprijzen en volatiliteit op de markt, Onzekerheid over toekomstige evolutie van de operationele kosten (dagdagelijks gebruik), Uitfasering van gascondensatieketels op de Belgische markt, Aanvoertemperatuur moet meestal 55° zijn voor radiatoren
Warmtepomp Lucht/Water Hoge rendementen en gelijke verspreiding van warmte, Ecologische keuze met goede warmte-spreiding, Geen frequent manueel werk, Altijd beschikbaar, snel geëvolueerde technologie, Beperkte ruimte voor installatie systeem (buiten- en binnenshuis) - modulaire opbouw mogelijk Ideaal combineerbaar met hernieuwbare energiebronnen (bijv. zonne-energie), Verbruik kan afgestemd worden op beschikbaarheid energie (dmv batterij/opslagvat...) Minder gekende en nieuwere technologie, Bij sommige merken/modellen kan in de koudste situaties een bijverwarming nodig zijn, Indien bestaande radiatoren is een grondige investering van afgiftesysteem werkzaam op 35° vereist (radiatoren naar convectoren)
Warmtepomp Lucht/Lucht Hoge rendementen, ecologische keuze (zeker indien groene stroom), Spreiding van warmte afhankelijk van locatie, type en plaatsing binnenunits, Geen frequent manueel werk, Altijd beschikbaar, snel geëvolueerde technologie, Beperkte ruimte voor installatie systeem (buiten- en binnenshuis) - modulaire opbouw mogelijk Ideaal combineerbaar met hernieuwbare energiebronnen (bijv. zonne-energie) Vooroordelen over de kostprijs in gebruik van dit systeem (idee fixe), Indien bestaande radiatoren kunnen deze weggehaald worden, Afhankelijk van de situatie moet er ruimte voorzien worden voor 1 of meerder buitenunits (ook al bestaan er monobloc systemen)
Stookolie Hoge rendementen en snelle verspreiding van warmte, Geen frequent manueel werk, Altijd beschikbaar, betrouwbare technologie Sterk gestegen marktprijzen en volatiliteit op de markt, Onzekerheid over toekomstige evolutie van de operationele kosten (dagdagelijks gebruik), Uitfasering van stookolie op de Belgische markt, Aanvoertemperatuur moet meestal 55° zijn voor radiatoren
Elektriciteit Hoge rendementen en snelle verspreiding van warmte, Geen frequent manueel werk, Vlot beschikbaar, betrouwbare technologie, Geen opslagruimte nodig Sterk gestegen marktprijzen en volatiliteit op de markt, Onzekerheid over toekomstige evolutie van de operationele kosten (dagdagelijks gebruik), Alleen duurzaam in combinatie met groene energie (zonnepanelen en/of andere bronnen van groene stroom)

Hopelijk heeft onze analyse je ietwat wijzer gemaakt over de verschillende elementen die relevant kunnen zijn bij het kiezen en ontwerpen van je systeem voor verwarming.

 

We staan je graag bij om verder en meer in detail te kijken naar je persoonlijke situatie, om zo tot een oplossing te komen die het beste past bij jouw noden en wensen. Laat gerust van je horen!

 

We helpen je ook graag bij het dimensioneren van de systemen die je wenst te (laten) installeren. Meer uitleg daarover kan je hier vinden.